Om Fästingar

FAKTA OM FÄSTINGAR

Fästingen är ett litet leddjur, släkt med kvalster och spindeldjur. Den trivs bäst på skuggiga och fuktiga platser, gärna lövskog med tät undervegetation. Fästingen lever 2-3 år och utvecklas från någon tiondels mm som larv till 3-4 mm som vuxen. Fästingen genomgår tre olika stadier i sin utveckling. Från larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare.

När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, 10-20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framför allt möss och sorkar men även stora däggdjur och människor. Fästingen saknar ögon. När den känner av rörelse i vegetationen, koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag i pälsen på sitt passerande offer.

image
Se upp för infektioner

Om du inte tar bort fästingen kan du drabbas av alvarliga infektionssjukdommar. Ex. TBE, Borelia och Ehrlichios