HEM
ANVÄNDARGUIDE
HUR KAN DU SKYDDA DIG?
HUR KAN DU SKYDDA DITT HUSDJUR?
INSTRUKTIONER OCH RÅD
INFEKTIONSSJUKDOMAR
FAKTA OM FÄSTINGAR
VANLIGA FRÅGOR
LÄNKAR
ÅTERFÖRSÄLJARE
KONTAKT
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTIONER OCH RÅD
·
  ta bort fästingen så snart som möjligt
·  undvik att klämma fästingen
·  vrid inte fästingen - dra sakta rakt ut
·  rengör huden där fästingen suttit
·  rengör fästingplockaren


Inspektera alltid ett fästingbett regelbundet under
en tid och tag kontakt med läkare om Du:
·
  får en hudrodnad större än 5 cm i diameter runt 
   fästingbettet
·  efter fästingbett insjuknar med huvudvärk, feber, 
   muskelvärk, ledvärk eller andra symptom utan 
   rimlig förklaring