HEM
ANVÄNDARGUIDE
HUR KAN DU SKYDDA DIG?
HUR KAN DU SKYDDA DITT HUSDJUR?
INSTRUKTIONER OCH RÅD
INFEKTIONSSJUKDOMAR
FAKTA OM FÄSTINGAR
VANLIGA FRÅGOR
LÄNKAR
ÅTERFÖRSÄLJARE
KONTAKT
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFEKTIONSSJUKDOMAR

Ehrlichios/Anaplasmos

Ehrlichia-bakterien har sedan 2003 bytt namn och kallas
Anaplasma. Anaplasmos drabbar främst djur som hästar,
hundar, får och nötkreatur men även människor kan ibland insjukna. Symptomen kan likna influensa med feber och muskelvärk men även andra symptom kan förekomma.

De flesta tillfrisknar spontant efter några dagar men vid allvarligare sjukdomsbild ges behandling med antibiotika.

 1
 2
 3
 4