HEM
ANVÄNDARGUIDE
HUR KAN DU SKYDDA DIG?
HUR KAN DU SKYDDA DITT HUSDJUR?
INSTRUKTIONER OCH RÅD
INFEKTIONSSJUKDOMAR
FAKTA OM FÄSTINGAR
VANLIGA FRÅGOR
LÄNKAR
ÅTERFÖRSÄLJARE
KONTAKT
  

 

 

 

 

 

 

 

 

HUR KAN DU SKYDDA DITT HUSDJUR?
Var extra uppmärksam när Du och Ditt djur vistas i
områden med tät undervegetation, särskilt nära sjöar
och kuster där luftfuktigheten ofta är hög. Fästingar
söker sig till områden på kroppen med tunn hud och
mycket blodkärl som t ex huvud, hals och ljumskar

Ha för vana att alltid kontrollera Ditt husdjur då ni varit
i skog och mark där fästingar kan förekomma.

En bra kontroll kan Du göra på följande sätt:
Placera Ditt husdjur på ett ljust underlag, om möjligt. 
Känn igenom päls och hud noga. Kamma sedan
igenom pälsen för att även finna små fästingar som
kan vara svåra att känna med handen. 

.